Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học Sở GD&ĐT Hà Nội Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học

Giới thiệu

Cách đây vài ngày Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia lần 1 để các em học sinh kiểm tra kiến thức của mình. Dưới đây là Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học Sở GD&ĐT Hà Nội mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học

81

B

91

C

101

D

111

C

82

D

92

A

102

D

112

C

83

B

93

A

103

A

113

C

84

D

94

D

104

B

114

B

85

B

95

D

105

C

115

A

86

C

96

A

106

B

116

B

87

D

97

D

107

D

117

C

88

A

98

A

108

A

118

C

89

B

99

C

109

B

119

B

90

D

100

C

110

A

120

C