Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An Đề thi thử môn Lịch sử, Hóa học, tiếng Anh năm 2018

Giới thiệu

Kỳ thi THPT Quốc Gia sắp đến nên không khí luyện thi đang nóng lên từng ngày, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An sẽ giúp các em 1 lần nữa kiểm tra lại kiến thức các môn học trước khi kỳ thi chính thức diễn ra. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An bao gồm các môn: Hóa Học, Lịch Sử, Tiếng Anh để bạn có thể tham khảo.

Đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia 2018

Câu 1: Công lao đầu tiên to lớn của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

A. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.

B. Chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng.

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn.

Câu 2: Cho các dữ liệu sau:

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân Đảng.

B. Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập.

D. Đảng Cộng Sản Đông Dương. Sắp xếp các dữ liệu trên cho đúng trình tự thời gian.

A. 1,3,2,4                 B. 1,3,4,2

C. 2,1,3,4                D. 1,2,3,4

Câu 3: Thách thức lớn nhất đặt ra cho Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay là gì?

A. Sự chênh lệch về trình độ.

B. Sự chi phối của các công ty đa quốc gia.

C. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

D. Sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế.

Câu 4: Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A. kháng chiến toàn diện và liên kết với nhân dân Lào, CamPuChia.

B. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

C. kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện và kháng chiến trường kì.

D. toàn dân kháng chiến và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

Câu 5: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất để lại cho thế giới trong suốt thời gian chiến tranh lạnh là

A. các nước chi một khối lượng lớn về tiền của và sức người để sản xuất vũ khí.

B. các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.

C. luôn trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh.

D. hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.

Câu 6: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?

A. Khai thông đường liên lạc của ta với các nước XHCN.

B. Quân ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

C. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

D. Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 7: Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu và xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh trong phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX

A. sự mâu thuẫn về chủ trương cứu nước trong tầng lớp văn thân sỹ phu.

B. thể hiện sự khủng hoảng về phương pháp cách mạng.

C. hoàn toàn đối lập nhau.

D. khác nhau về phương pháp, thống nhất về mục tiêu.

Câu 8: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là

A. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

C. diễn ra với quy mô lớn, tốc độ nhanh.

D. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.

Câu 9: Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã

A. được thực dân Pháp dung dưỡng.

B. bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.

C. bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.

D. được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực.

 Câu 10: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. việc quản lý, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu.

B. sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kỳ 1924 - 1929.

C. hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 - 1923.

D. giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa.

Câu 11: Yếu tố cơ bản nào khiến âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại ở Gia Định?

A. Các đội dân binh chiến đấu dũng cảm. B. Địa hình Gia Định nhiều sông rạch.

C. Quân đội triều đình chủ động đánh giặc. D. Nhân dân Gia Định chủ động đánh Pháp.

Câu 12: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ Latinh được gọi là “Lục địa bùng cháy” vì

A. cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh.

B. phong trào đấu tranh nghị trường ở Mĩ Latinh diễn ra mạnh mẽ.

C. Mĩ Latinh khôi phục được chủ quyền.

D. nền kinh tế Mĩ Latinh có những chuyển biến mạnh mẽ.

Câu 13: So với giai đoạn 1946 - 1950, điểm mới trong xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 là gì?

A. Chống thực dân Pháp và tay sai.

B. Chống thực dân Pháp và các đảng phái phản động.

C. Chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

D. Chống thực dân Pháp và phong kiến.

Câu 14: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào dân tộc và phong trào dân chủ.

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào dân chủ và phong trào yêu nước.

D. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 15: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những khó khăn gì?

A. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản.

C. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng.

D. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm.

Câu 16: Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

C. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.

D. Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc.

Câu 17: Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập Mặt trận với tên gọi là gì?

A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 18: Cuối năm 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu – Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân.

Câu 19: Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào để giải quyết vấn đề biển đảo hiện nay?

A. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn và bạn bè quốc tế.

B. Nhanh chóng chớp thời cơ thuận lợi.

C. Tập hợp các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.

D. Tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Câu 20: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ( tháng 5 - 1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

B. Đề cao chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

C. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng thời kỳ này.

D. Đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

.............

Đề thi thử môn Hóa học THPT Quốc gia 2018

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC hay u) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56;

Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl . Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1                              B. 3

C. 2                             D. 4

Câu 2: Hiđro hoá chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là

A. metylisopropylxeton.

B. 3-metylbutan-2-on.

C. 3-metylbutan-2-ol.

D. 2-metylbutan-3-on.

Câu 3: Cho từng cặp dung dịch sau phản ứng: (a) Mg(HCO3)2 + Na3PO4 ; (b) Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc ;

c. NH4NO3 +KOH ; (d) Fe(NO3)2 + AgNO3. Các phản ứng trao đổi xảy ra là

A. a, b, c, d.                  B. a, b, c.

C. a, b.                          D. b, c.

Câu 4: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

A. . Anđehitaxetic 

B. Ancol etylic

C. Saccarozơ

D. Glixerol

Câu5: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kếttủa.

B. Một chất khí và không có chất kết tủa.

C. Một chất khí và một chất kếttủa.

D. Hỗn hợp hai chất khí.

Câu 6: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2

B.CH2=CH-CH=CH2

C. CH3-COO-CH=CH2

D.CH2=C(CH3)-COOCH3

...........

Nhấn Tải về để tải toàn bộ Bộ đề thi thử.