Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Đề thi mẫu đánh giá năng lực học sinh

Giới thiệu

Sáng hôm nay ngày 19/4, Đại học Quốc gia TP HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực lần đầu được sử dụng để xét tuyển vào các trường, khoa thành viên. Khác với cách tiếp cận của kỳ thi THPT quốc gia, bài thi này đánh giá học sinh qua khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

20 câu hỏi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực cần thiết để học đại học, không chú trọng đánh giá kiến thức. Bài thi gồm 120 câu hỏi với thời gian làm 150 phút. Kết quả được xác định theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại, thang điểm 1.200.

 Đề thi đánh giá mẫu năng lực Đại học Quốc Gia TPHCM