Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Vật lý của Bộ GD&ĐT lần 1 (Có đáp án) Đề minh họa 2018 môn Vật lý

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 129
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/01/2018

Giới thiệu

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đưa ra bộ đề minh họa 2018 để các em tham khảo, theo đó bộ đề thi thử 2018 sẽ bao gồm 14 bộ đề của 14 môn. Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Vật lý của Bộ GD&ĐT lần 1 để các em làm thử kiểm tra và có cách bổ sung kiến thức để có đủ hành trang cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 sắp tới.

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Vật lý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Họ, tên thí sinh: ..................................................................................

Số báo danh: .........................................................................................

Câu 1. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là

A. x = Acos(ωt + φ).                   B. x = ωcos(tφ + A).                C. x = tcos(φA + ω).                D. x = φcos(Aω + t).

Câu 2. Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời gian.                                 B. luôn có hại.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.                                D. luôn có lợi.

Câu 3. Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

Câu 4. Khi đặt điện áp u = 220 2cos100pt (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A. 50π rad/s                    . B. 50 rad/s.                    C. 100π rad/s                            . D. 100 rad/s.

Câu 5. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

A. quang điện trong.            B. quang điện ngoài             . C. cộng hưởng điện             . D. cảm ứng điện từ.

Câu 6. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

A. tăng bước sóng của tín hiệu.                              B. tăng tần số của tín hiệu.

C. tăng chu kì của tín hiệu.                                    D. tăng cường độ của tín hiệu.

Câu 7. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất lỏng bị nung nóng.                                        B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C. Chất rắn bị nung nóng.                                          D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 8. Khi chiếu một chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.            B. hóa - phát quang.                   C. tán sắc ánh sáng.                             D. quang - phát quang.

Câu 9. Số prôtôn có trong hạt nhân 210 Po là

A. 210.                          B. 84                        . C. 126                          . D. 294.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Vật lý

1 A 21 C
2 C 22 D
3 C 23 D
4 C 24 D
5 D 25 A
6 D 26 C
7 D 27 C
8 D 28 C
9 B 29 B
10 B 30 B
11 A 31 A
12 C 32 D
13 C 33 D
14 C 34 D
15 D 35 D
16 D 36 C
17 D 37 C
18 D 38 C
19 B 39 B
20 B 40 B