Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán công nợ hợp đồng mới nhất