fruux for Mac 2.2 Đồng bộ hóa các ứng dụng hệ thống Mac

 • Phát hành fruux
 • Đánh giá
 • Lượt tải 450
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 981 KB
 • Cập nhật 13/02/2014
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

fruux - một ứng dụng tiện ích hệ thống nhỏ, gọn, miễn phí, dễ dàng giúp người sử dụng tích hợp, đồng bộ hóa các ứng dụng hệ thống Mac OS X khác...

Chương trình tiện ích nhỏ gọn, đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng đồng bộ hóa các ứng dụng khác như:  Address Book, Calendars, Task, Bookmarks và Mail Notes giữa các phiên bản Mac OS khác nhau.

Những tính năng chính của chương trình:

 • Dễ dàng kết hợp, đồng bộ hóa các nhóm addressbook và lịch tùy chọn (từ hệ thống Mac OS 10.6)
 • Tích hợp và cải tiến thêm chức năng "sync moments"
 • Cải tiến giao diện thêm phần đơn giản, trực quan, dễ sử dụng
 • Liên tục cập nhật
 • Tăng độ ổn định và khả năng xử lý

(theo fruux)