GPGMail for Mac Plugin dành cho Mail của Apple

  • Phát hành GPGTools Project Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 787
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,4 MB
  • Cập nhật 30/12/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

GPGMail là một plugin mã nguồn mở cho Mail của Apple. Nó có các chức năng để đăng ký, xác minh, mã hóa và giải mã thư bằng cách sử dụng OpenPGP.

GPGMail mở rộng ứng dụng Mail của Apple và cho phép bạn để hoạt động với những thông điệp mã hóa. Bạn có thể sử dụng OpenPGP cho tin nhắn văn bản và messagesMIME, theo RFC 3156.

GPGMail for Mac

Các tính năng chính của GPGMail:

- Tương thích với OS X Lion.

- Gói 64-bit đã sẵn sàng.

- Là một phần của GPGTools Installer

- Sign, mã hóa, giải mã, và xác minh tất cả các mail của bạn.

- Tích hợp cơ chế cập nhật và cài đặt có thể tự động sửa chữa cài đặt hiện tại sau khi OS cập nhật.

Một số hình ảnh của GPGMail:

GPGMail là một plugin mã nguồn mở cho Mail của Apple

GPGMail mở rộng ứng dụng Mail của Apple

Lê Tuyết