iTaxViewer 1.4.6 Ứng dụng hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML

 • Phát hành Tổng cục Thuế
 • Đánh giá
 • Lượt tải 46.366
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 44,2 MB
 • Cập nhật 07/05/2018
 • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8/10

Giới thiệu

Download iTaxViewer - ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML

Cùng với hai phần mềm hỗ trợ kê khai thuế iHTKKHTKK, Tổng Cục Thuế mới đây đã phát hành thêm ứng dụng iTaxviewer có tính năng hỗ trợ đọc tờ kê khai thuế định dạng XML. Với ứng dụng này, người sử dụng có thể dễ dàng trong việc đọc tờ khai quyết toán thuế, báo cáo hóa đơn, hóa đơn tài chính ở định dạng HTML. Ở phiên bản mới này, Tổng Cục thuế đã nâng cấp thêm nhiều tính năng, cũng như chỉnh sữa lỗi ở các phiên bản trước đây.

Nội dung của  iTaxViewer đã được cập nhật cho phù hợp với iHTKK phiên bản mới nhất.

iTaxviewer

iTaxViewer hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp, xác minh thông tin của chữ ký số FPT-CA. Trong phiên bản mới này, iTaxViewer đã nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML hỗ trợ đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng file XML.

Tính năng nâng cấp iTaxviewer phiên bản mới

1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML

Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN.
 • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN.
 • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên: số 02/TAIN.
 • Tờ khai quyết toán phí, lệ phí: mẫu số 02/BVMT, 02/PHLP.
 • Tờ khai quyết toán đối với hoạt động khai thác dầu khí: mẫu số 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK.
 • Tờ khai quyết toán đối với hoạt động sản xuất thủy điện: mẫu số 03A/TĐ-TAIN.
Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.
Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc”.
Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN.
Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN.
Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai
 • Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục.

2. Hỗ trợ đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng file XML

Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK
 • V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.
 • V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.
 • V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ.
 • V/v: Xác nhận thông tin đăng ký ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.
 • V/v: Không chấp thuận đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử.
 • V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký.
 • V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký đại lý thuế.
 • V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký người nộp thuế.
 • V/v: Xác nhận nộp hồ sơ của đại lý thuế.
 • V/v: Xác nhận thay đổi mật khẩu.
 • V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

 • Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế.
 • Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số.
 • Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số của đại lý thuế.
 • Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế.
 • Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế.
 • Thông báo kết quả giao dịch qua dịch vụ T-VAN không hợp lệ.
 • Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế.
 • Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN.
 • Thông báo cấp tài khoản cho NNT sử dụng dịch vụ T-VAN.

Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

 • Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • Đăng ký thêm tờ khai T-VAN.
 • Đăng ký ngừng tờ khai T-VAN.
 • ĐLT Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • ĐLT Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
 • ĐLT Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN.

Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK

 • Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của NNT.
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của ĐLT.