Microsoft Messenger 8 for Mac

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.458
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 25,4 MB
  • Cập nhật 28/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4.9 or later

Giới thiệu

Sau 7 tháng thử nghiệm phiên bản beta, hôm nay phiên bản mới nhất của Microsoft Messenger dành cho Mac đã được phát hành như một sản phẩm độc lập. Phần mềm này cũng là một phần của bộ phần mềm Office for Mac 2011.

Ngoài tính năng chat thông thường như các công cụ chat quen thuộc khác, Messenger for Mac 8 còn cho hỗ trợ giao tiếp qua âm thanh, và thực hiện các cuộc gọi video giữa những người dùng Mac hoặc giữa người dùng Mac và người dùng Windows.