Psi for Mac

  • Phát hành Psi Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 423
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26,1 MB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.2 trở lên

Giới thiệu

PSI là một phần mềm chat miễn phí dành cho những người đang sử dụng hệ điều hành Mac. Hỗ trợ đầy đủ font unicode, truyền file, tùy chọn biểu tượng cảm xúc, khả năng gửi và nhận tin nhắn với bất cứ ngôn ngữ nào, làm việc với Google Talk.