Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 350
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 05/01/2018

Giới thiệu

Ngày 30/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung chi tiết thông tư tại đây.

 Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.