Nghị định 86/2018/NĐ-CP Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài

  • Phát hành Chính phủ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 90
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/06/2018

Giới thiệu

Nghị định 86/2018/NĐ-CP được ban hành bởi Chính phủ ngày 06/06/2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2018. Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Chi tiết Nghị định 86/2018/NĐ-CP