YoruFukurou for Mac

  • Phát hành YoruFukurou
  • Đánh giá
  • Lượt tải 287
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 14/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

YoruFukurou (NightOwl) là một ứng dụng Twitter dành cho Mac OS X. Người dùng có thể lọc các tweet bằng cách xác định các rule với ID người dùng, từ khóa và các miêu tả khác. Các thẻ hoàn toàn có thể cấu hình được vậy nên bạn có thể biến đổi ứng dụng này theo nhu cầu của bạn. Chương trình này cũng có thể loại bỏ các tweet đã được lọc từ mốc thời gian của bạn. Người dùng có khả năng tạo một thẻ hiển thị kết quả tìm kiếm từ Twitter Search. Thẻ này có thể sử dụng nhằm tìm kiếm trên toàn bộ Twitter, thay vì ở mốc thời gian của bạn. Có 3 chế độ hiển thị khác nhau về mốc thời gian cho bạn chọn. Ứng dụng này hiển thị bức ảnh nhỏ từ các dịch vụ đăng tải ảnh khác nhau. Bức ảnh nhỏ này có thể kích để mở rộng thành bức ảnh lớn hơn. YoruFukurou hỗ trợ tự động hoàn thành ID người dùng giúp người dùng không phải điền ID dài. Tính năng lọc hội thoại cho phép bạn xem các tweet liên quan. Bạn có thể dán chi tiết bài hát từ iTunes hoặc thông tin trang từ Safari. Nếu bạn là người dùng Firefox hoặc Opera, bạn có thể sử dụng tính năng Bookmarklet. Bạn có thể đăng ký tính năng này từ menu "Register Bookmarklet" trong menu Help. Các tweet chưa được đọc sẽ được đánh dấu với vòng tròn màu xanh trên icon người dùng. Ngoài ra, bạn có thể dùng phím cách để chuyển các tweet cũ nhất để có thể điều hướng dễ dàng hơn hoặc loại bỏ tính năng này nếu không cần sử dụng tới nó.

YoruFukurou sẽ thông báo khi có tweet mới theo 2 cách. Cách thứ nhất là thông báo bằng âm thanh. Có rất nhiều loại âm thanh báo, cho phép bạn biết được điều gì đã xảy ra khi đang bận làm một việc gì đó. Cách thứ 2 là thông báo Growl. Growl là thông báo khung làm việc cho phép bạn hiển thị cửa sổ pop-up thông báo trên màn hình máy tính.