Bộ font TCVN3 Font hỗ trợ tiếng Việt Vntime đầy đủ

 • Phát hành Sưu tầm
 • Đánh giá 27 đánh giá
 • Lượt tải 1.181.885
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,3 MB
 • Cập nhật 16/04/2018
 • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8/10

Giới thiệu

Tải bộ font TCVN3 Tiếng Việt cho máy tính

Bộ font Tiêu chuẩn Việt Nam 3 (TCVN3) bao gồm các font chữ thông dụng .VNTime, .VNArial... và có thể sử dụng với nhiều phần mềm gõ tiếng Việt như UnikeyVietKey... Sau khi ra mắt người dùng bộ font chữ VNI đầy đủ với tính năng hỗ trợ người dùng gõ Tiếng Việt, khi tải Bộ font TCVN3 về máy tính người dùng sẽ được hỗ trợ thêm font chữ với những loại văn bản khi tải trên Internet xuống. 

Bộ font TCVN3

Tính năng chính của bộ font TCVN3

 • Download nhiều font tiếng Việt đẹp miễn phí.
 • Đầy đủ các font chữ tiếng Việt.
 • Tốc độ tải phông chữ nhanh, nhiều công cụ, phần mềm hỗ trợ font .Vn.
 • Nhiều font ABC chữ hoa, chữ thường.

Danh sách font bao gồm như sau

 • .Vn3DH Normal
 • .VnArabia
 • .VnArabiaH
 • .VnArial
 • .VnArial Bold
 • .VnArial Bold Italic
 • .VnArialH
 • .VnArialH Bold
 • .VnArialH Bold Italic
 • .VnArialH Italic
 • .VnArial Italic
 • .VnArial Narrow
 • .VnArial Narrow Bold
 • .VnArial NarrowH
 • .VnArial Narrow Italic
 • .VnAristoteH Medium
 • .VnAristote Medium
 • .VnAvant
 • .VnAvant Bold
 • .VnAvant Bold Italic
 • .VnAvantH
 • .VnAvantH Bold
 • .VnAvantH Bold Italic
 • .VnAvantH Italic
 • .VnAvant Italic
 • .VnBahamasB Bold
 • .VnBahamasBH Bold
 • .VnBlack
 • .VnBlackH
 • .VnBodoni
 • .VnBodoniH
 • .VnBook Antiqua
 • .VnBook Antiqua Bold
 • .VnBook AntiquaH
 • .VnCentury Schoolbook
 • .VnCentury Schoolbook Bold
 • .VnCentury Schoolbook Bold Italic
 • .VnCentury SchoolbookH
 • .VnCentury SchoolbookH Bold
 • .VnCentury SchoolbookH Bold Italic
 • .VnCentury SchoolbookH Italic
 • .VnCentury Schoolbook Italic
 • .VnClarendonH Normal
 • .VnClarendon Normal
 • .VnCommercial ScriptH Italic
 • .VnCommercial Script Italic
 • .VnCooperH
 • .VnCooper Medium
 • .VnCourier New
 • .VnCourier New Bold
 • .VnCourier New Bold Italic
 • .VnCourier NewH
 • .VnCourier NewH Bold
 • .VnCourier New Italic
 • .VnCourier Normal
 • .VnExoticH Normal
 • .VnExotic Normal
 • .VnFreeH Medium
 • .VnFree Medium
 • .VnGothicH Normal
 • .VnGothic Normal
 • .VnHelvetInsH Medium
 • .VnHelvetIns Medium
 • .VnKoala
 • .VnKoalaH
 • .VnLincoln
 • .VnLincolnH
 • .VnLinus
 • .VnLinusH
 • .VnLucida sans
 • .VnMemorandum
 • .VnMemorandumH
 • .VnMonotype corsivaH Italic
 • .VnMonotype corsiva Italic
 • .VnMystical
 • .VnMysticalH
 • .VnParkH Medium
 • .VnPark Medium
 • .VnPresentH Medium
 • .VnPresent Medium
 • .VnRevueH Medium
 • .VnRevue Medium
 • .VnShelley Allegro
 • .VnSouthern
 • .VnSouthern Bold
 • .VnSouthern Bold Italic
 • .VnSouthernH
 • .VnSouthern Italic
 • .VnStamp Normal
 • .VnTeknical
 • .VnTeknicalH
 • .VnTifani HeavyH Normal
 • .VnTifani Heavy Normal
 • .VnTime
 • .VnTime Bold
 • .VnTime Bold Italic
 • .VnTimeH
 • .VnTimeH Bold
 • .VnTimeH Bold Italic
 • .VnTimeH Italic
 • .VnTime Italic
 • .VnUniverseH Normal
 • .VnUniverse Normal
 • .VnVogueH Medium
 • .VnVogue Medium