Đạo đức: Bé bon mua kẹo for iPad 1.0 Kể chuyện cho bé

  • Phát hành Bui Hieu
  • Đánh giá
  • Lượt tải 25
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 19,2 MB
  • Cập nhật 02/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Qua câu chuyện này cha mẹ dạy các bé hiểu về đức tính trung thực, thật thà và dạy các bé cách đếm tiền sao cho cẩn thận. Giúp bé học cách đếm để vẫn dụng vào cuộc sống hàng ngày, sẽ tạo cơ sở cho những môn học liên quan đến tính toán sau này.

Đạo đức: Bé bon mua kẹo for iPadĐạo đức: Bé bon mua kẹo for iPad