Từ điển Nhật Việt for iOS 1.0 Tra từ điển Nhật Việt

  • Phát hành Ti Truong
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 629
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 19,9 KB
  • Cập nhật 18/06/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Trong quá trình học ngoại ngữ, ngoài nỗ lực của bản thân, thì chúng ta còn cần những công cụ để giúp đỡ cho quá trình học như máy MP3, CD Player, từ điển…

Tuy nhiên, hôm nay mình giới thiệu với các bạn từ điển Nhật - Việt. Có thể nhiều bạn đã biết, nhưng chắc chắn là cũng có nhiều bạn chưa biết về phần mềm này, hãy dùng và thử nghiệm.

Từ điển Nhật Việt for iOSTừ điển Nhật Việt for iOSTừ điển Nhật Việt for iOS