Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi theo TT 22

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 667
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 106 KB
  • Cập nhật 17/01/2017

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán được tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi cùng đáp án.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1:

Số liền trước của 69 là: 

A. 60      B. 68        C. 70       D. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10            B. 90           C. 99          D. 100

Câu 3: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30 

A. <            B. >           C. =            D. +

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

 - 35 = 65

A. 90        B. 35          C. 100            D. 30

Câu 5: Số? 

1 giờ chiều hay .....giờ

A. 12         B. 13         C. 14         D. 15

Câu 6: 

b, Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 1         B. 2       C. 3        D. 4

II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

a, 26 + 29

b, 45 + 38

c, 41 - 27

d, 60 – 16

Câu 2: Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43l sữa. ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18l sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa? 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 số 2

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số liền trước của 69 là:

A. 60              B. 68         C. 70            D. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10       B. 90           C. 99            D. 100

Câu 3: 1 giờ chiều hay còn gọi là .....

A. 12 giờ           B. 13 giờ          C. 14 giờ         D. 15 giờ

Câu 4: Thứ 3 tuần này là ngày 21 tháng 12. Thứ 3 tuần sau là ngày nào?

A. 28 tháng 12         B. 24 tháng 12         C. 22 tháng 12          D. 30 tháng 12

Phần 2: Tự luận

1.a. Đặt tính rồi tính:

37 + 54

65 - 29

79 + 13

80 – 44

b. Ghi kết quả của từng phép tính:

27 kg - 7 kg + 3 kg = .....                       18l - 10 l + 2l = .....

2. Tìm x:

a. x + 34 = 57            b. 56 – x = 38

3. Đọc, viết các ngày trong tháng:

Đọc

Viết

Ngày hai mươi mốt tháng một

 

 

Ngày 17 tháng 9

4. a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?

b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

5. Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt?

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2