Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 1.639
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 121,2 KB
  • Cập nhật 01/03/2017

Giới thiệu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22, kèm đáp án và bảng ma trận đề thi. Giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập thật tốt, chuẩn bị chu đáo cho các bài thi giữa học kì 2. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 có đáp án

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số 4/5? (0,5 điểm) (M1)

A. 20/16          B. 16/10           C. 16/15              D. 12/16

Câu 2: Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 3/7? (0,5 điểm) (M1)

A. 3/5             B. 9/21             C. 6/16                 D. 8/14

Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số Đề thi giữa học kì 2 môn Toán là: (0,5 điểm) (M2)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là: (0,5 điểm) (M1)

A. 456             B. 4506              C. 456 000               D. 450 006

Câu 5: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp? (0,5 điểm) (M3)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: Đề thi giữa học kì 2 môn Toánlà: (0,5 điểm) (M3)

A. 24                   B.22            C. 28                  D. 26

Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (0,5 điểm) (M2)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Câu 8: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: (0,5 điểm) (M3)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

A. AH và HC; AB và AH
B. AB và BC; CD và AD 
C. AB và DC; AD và BC
D. AB và CD; AC và BD

II/ Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đọc các phân số sau: (1 điểm) (M1)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 2: (1 điểm) (M3)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 3: Tính (2 điểm) (M4)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 4: Tìm X: (1 điểm) (M4)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó. (1 điểm) (M4)

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 4 giữa học kì 2

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

D

D

B

A

C

C

D

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đọc các phân số sau: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 2: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 3: Tính (2 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 4: Tìm X: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất là: (0,25 điểm)

90 : 5 x 3 = 54 (m) (0,25 điểm)

Chu vi mảnh vườn là: (0,25 điểm)

(90 + 54 ) x 2 = 288 (m) (0,25 điểm)

Đáp số: 288 m.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD sáng tạo

 

TỔNG

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Nhận biết tính chất cơ bản của phân số. Đọc đúng phân số; Biết thực hiện từng phép tính với phân số; Biết so sánh các phân số

Số câu

1

1

1

1

1

2

1

1

4

3

 

 

Số điểm

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

2

2,0

5,0

Yếu tố hình học: Đơn vị đo diện tích; Nhận biết hình bình hành; Hình chữ nhật

Số câu

1

 

1

 

1

 

1

1

4

1

 

 

Số điểm

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

1

    2,0

   1

Tổng

Số câu

2

1

2

1

2

2

1

3

5

4

 

 

Số điểm

1

1,0

1

0,5

1,5

1,5

0,5

3,0

4

6