Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 Đề thi thử môn lịch sử THPT Quốc gia năm 2018

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 77
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 07/03/2018

Giới thiệu

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 với nội dung bám sát chương trình học lịch sử THPT để các em tham khảo và có kế hoạch ôn tập vô cùng hữu ích trước khi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 chính thức diễn ra.

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018.

SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QG KHỐI 12 – LẦN I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: LỊCH SỬ

Nhận biết: NB; Thông hiểu: TH; Vận dụng thấp: VDT; Vận dụng cao: VDC

Câu 1: (TH) Yếu tố nào không phải là hạn chế trong Chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?

A. Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và công nghệ                    B. Chưa tự túc được vấn đề lương thực

C. Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ                             D. Đời sống người lao động còn khó khăn.

Câu 2: (VDT) Một trong những yếu tố làm cho tổ chức ASEAN mở rộng thành viên gồm hầu hết các nước ở khu vực Đông Nam Á (đến năm 1999) là:

A. Chỉ thị của Liên hợp quốc.

B. Chỉ thị của Mĩ và các nước lớn.

C. Các quốc gia ở Đông Nam Á đều đã giành được độc lập.

D. Cùng hệ tư tưởng và hệ thống chính trị.

Câu 3: (TH) Mùa xuân năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân Việt Nam thắng lợi đã

A. Giúp cho nhân dân Lào có cơ sở giành thắng lợi hoàn toàn.

B. Cổ vũ nhân dân Lào đứng lên giành chính quyền trong cả nước

C. Cổ vũ và tạo điều kiện cho cách mạng Lào tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

D. Tạo điều kiện cho các lực lượng cách mạng ở Lào giành chính quyền trong cả nước.

Câu 4: (VDT) Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

A B
1) 17-8-1945 a. Lào tuyên bố độc lập
2) 12-10-1945 b. Inđônêxia tuyên bố độc lập.
3) 4-7-1946 c. Xingapo được Anh trao trả quyền tự trị
4) 31-8-1957 d. Mỹ quyên bố trao trả độc lập cho Philippin.
5) 3-6-1959 e. Mã Lai tuyên bố độc lập.

A. le, 2b, 3c, 4d, 5a                                        B. lb, 2a, 3e, 4c, 5d

C. lb, 2a, 3d, 4e, 5c                                        D. lb, 2d, 3e, 4c, 5a

Câu 5: (TH) Có mấy nội dung sai khi nói về nội dung về chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?

1. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.

2. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

3. Vận động sử dụng hàng tiêu dùng trong nước.

4. Tập trung đầu tư vốn và kĩ thuật.

5. Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

A. 1                  B. 2                              C. 3                           D. 5

Câu 6: (TH) Theo Hiệp ước Bali (2-11976), yếu tố nào không nằm trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN?

A. Tôn trọng độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ.

C. Không sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực với nhau.

D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 7: (VDC) Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở những quốc gia châu Á nào đã cổ vũ cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi?

A. Việt Nam, Lào, Campuchia                         B. Ấn Độ và Trung Quốc

C. Việt Nam và Trung Quốc.                            D. Các nước Tây Á.

Câu 8: (NB) Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Đã hoàn toàn kết thúc.                                     B. Bước vào giai đoạn kết thúc

C. Diễn ra vô cùng ác liệt.                                     D. Bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 9: (NB) Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) cùng những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã

A. Trở thành khuôn khổ để phân chia thế giới.

B. Làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới

C. Đã dẫn tới sự ra đời của trật tự hai cực Ianta.

D. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới.

Câu 16: (VDC)Yếu tố nào không phải là thách thức của nước Nga dưới thời Tổng thống B. Enxin?

A. Tình trạng không ổn định về chính trị.

B. Sự tranh chấp quyền lực giữa tổng thống đương nhiệm và các thế lực phản động,

C. Những cuộc xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào li khai của vùng Trécxnia.

D. Sự tranh cấp quyền lực giữa các tập đoàn tài chính - ngân hàng.

Câu 17: (NB) Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần

A. Bình đẳng và quyền tự quyết giữa các dân tộc.

B. Duy trì hòa bình và ổn định khu vực

C. Hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

D. Duy trì hòa bình và cùng phát triển.

Câu 18: (NB) Ngày 19-2-1946, ở Ấn Độ đã diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào gắn với phong trào đấu tranh chống thực dân Anh?

A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Cancútta.

B. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn công nhân ở Mađrát.

C. Cuộc khỏi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bombay.

D. Cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở Bombay.

Câu 19: (NB) Nhận định nào nói về biến đổi kinh tế các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

B. Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành 2 miền theo vĩ tuyến 38.

C. Trong nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

D. Đưa Nhật Bản trở thành nước theo chế độ dân chủ đai nghị tư sản.

Câu 20: (NB) Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, nhân dân các nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh chống kẻ thù nào để giải phóng dân tộc?

A. Quân phiệt Nhật.                                                 B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Pháp và đế quốc Mĩ                         . D. Chủ nghĩa phát xít và đế quốc Pháp - Nhật.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.