Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 47 đánh giá
  • Lượt tải 4.270
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 10/12/2018

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017-2018 theo Thông tư 22 dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo, nhằm củng cố kiến thức căn bản nhất và kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng, với bộ tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Lịch sử - Địa lý nhằm đạt điểm số cao nhất cho bài thi học kì 1 lớp 5 sắp tới.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử + Địa lý

Điểm Nhận xét

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp 5

Thời gian: 40 phút

Họ và tên:………………………………. Lớp................ Trường Tiểu học..................

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? (SGK/16)M1

A. Việt Nam.

B. Hồng Công (Trung Quốc).

C. Thái Lan.

D. Lào.

Câu 2. (1 điểm) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì ? (SGK/16)M1

A. Phan Bội Châu.

B. Tôn Thất Thuyết

C. Anh Lê.

D. Nguyễn Tất Thành.

Câu 3. (1 điểm) Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp? (SGK/31)M4

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Câu 4. (2 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì? (SGK/21)M3

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Địa lý

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 5. (1 điểm) Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía: (SGK/77)M1

A. Đông, Nam và Tây.

B. Bắc, Đông và Nam.

C. Đông, Nam và Đông Nam

D. Đông, Nam và Tây Nam.

Câu 6. (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: (SGK/87)M1

A. Chăn Nuôi

B. Trồng trọt

C. Trồng rừng

D. Nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Câu 7. (2 điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng băng và ven biển ? (SGK/95) M2

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) Hãy kể tên 5 nhà máy điện lớn ở nước ta mà em biết ? (SGK/75) M2

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Lịch sử: (5 đ)

Câu 1: (1 điểm) - Ý- B

Câu 2: (1 điểm) - Ý- D

Câu 3: (1 điểm) - Đập tan âm mưu kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp,....

- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến,.....

Câu 4: (2 điểm)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Địa lí: (5 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào D

Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào B

Câu 7: (2điểm)

- Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,........

Câu 8: (1điểm)

- Thủy điện Hòa Bình, Trị An, I-a-li, Thác Bà. Nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Phú Mĩ.....

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Mạch nội dung

Số câu
và số
điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Số câu

2

       

1

   

2

1

Số điểm

2,0

       

2,0

   

2,0

2,0

2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Số câu

             

1

 

1

Số điểm

             

1,0

 

1,0

3. Việt Nam

Số câu

2

   

2

       

2

2

Số điểm

2,0

   

3,0

       

2,0

3,0

4. Châu Á

Số câu

                   

Số điểm

                   

Tổng

Số câu

4

   

2

 

1

 

1

4

4

Số điểm

4,0

   

3,0

 

2,0

 

1,0

4,0

6,0

 Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp