Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2017 - 2018 (Có đáp án) Đề thi giải toán trên mạng lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 315
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/12/2017

Giới thiệu

Để giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các vòng thi Violympic Toán lớp 1, Down.vn xin gửi đến các bạn đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2017 - 2018. Đề thi có đáp án đi kèm sẽ giúp các em dễ dàng kiểm tra kiến thức của bản thân và rút kinh nghiệm cho các vòng thi tiếp theo của kì thi giải Toán qua mạng Internet năm 2017-2018.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Có ……… hình tròn.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.

Câu 2: Có ……… hình vuông.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.

Câu 3: Có ……… hình vuông.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 4 c/ 1 d/ 3.

Câu 4: Có ……… hình vuông.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 4 c/ 1 d/ 3.

Câu 5: Có ……… hình tam giác.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 1 c/ 2 d/ 3.

Câu 6: Có ……… hình tam giác.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.

Câu 7: Có …..hình tròn và…… hình tam giác.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 1; 1 b/ 0;3 c/ 2;0 d/ 0; 2.

Câu 8: Có …..hình vuông và…… hình tam giác.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 ; 1 b/ 3; 0 c/ 0; 3 d/ 1; 2.

Câu 9: Có …..hình tròn và…… hình vuông.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2; 3 b/ 2; 2 c/ 1; 4 d/ 3; 2.

Câu 10: Có …..hình tròn và…… hình tam giác.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 ; 1 b/ 3; 1 c/ 0; 4 d/ 2; 2.

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Sắp xếp theo thứ tự: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

1 = 2 = 6 = 8; 3 = 9; 4 = 7; 5 = 10

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: b Câu 6: d

Câu 2: a Câu 7: a

Câu 3: d Câu 8: a

Câu 4: b Câu 9: a

Câu 5: a Câu 10: d