Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018 (Có đáp án) Đề thi giải toán qua mạng lớp 2

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 250
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/12/2017

Giới thiệu

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018 là đề thi Giải Toán trên mạng Internet lớp 2 có đáp án đi kèm. Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2017 - 2018. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết đề thi.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm học 2017 - 2018

 

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1: Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là

Câu 2: Tính: 45 – 23 =………

Câu 3: Hiệu của 78 và 27 là……….

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số là…………

Câu 5: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài ……….cm.

Câu 6: Cho: 4dm = ..... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 7: Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được 1 chục con. Vậy em câu được….. con.

Câu 8: Cho: 80cm = ...... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 9: Cho: 23cm +36cm < 6dm - .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 10: Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của 2 số là….

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Tính: 23 + 6 = ……...

Câu 2: Tính: 45 + 12 = ……...

Câu 3: Tính: 68 – 8 = ……...

Câu 4: Tính: 6 + 12 + 61 = ……...

Câu 5: Tính: 16 + 3 - 7 = ……...

Câu 6: Tính: 85 – 52 + 5 = ……...

Câu 7: Tổng của 5 và 32 là: ……...

Câu 8: Tổng của số bé nhất có 2 chữ số giống nhau và 58 là: ……...

Câu 9: Cho: 67dm – 53dm ….. 20cm + 13dm.

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….

Câu 10: Cho: 6dm = ……..cm.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1: 99                Câu 6: 40

Câu 2: 22                Câu 7: 5

Câu 3: 51                Câu 8: 8

Câu 4: 10                Câu 9: 0

Câu 5: 95                 Câu 10: 25

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: 29                   Câu 6: 38

Câu 2: 57                   Câu 7: 37

Câu 3: 60                   Câu 8: 69

Câu 4: 79                   Câu 9: <

Câu 5: 12                   Câu 10: 60