Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018 (Có đáp án) Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 423
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/12/2017

Giới thiệu

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018 là đề thi Giải Toán trên mạng Internet lớp 2 có đáp án đi kèm. Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2017 - 2018. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết đề thi.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài thi số 1: Sắp xếp:

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 2: Bức tranh bí ẩn:

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là ………

Câu 2: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là ………… .

Câu 3: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là ………… .

Câu 4: Cho: 27 + ….. = 67. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 5: Tính: 14 + 83 ………… .

Câu 6: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là ………… .

Câu 7: Tính: 96 – 76 + 40 = ………… .

Câu 8: Tính: 69 – 9 – 30 = ………… .

Câu 9: Tính: 62 + 7 – 21 = ………… .

Câu 10: Tính: 68 - 26 = ………… .

Câu 11: Cho: 46 = ….. + 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 12: Cho: 75 - ….. = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 13: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là: ………… .

Câu 14: Có ….. số có 2 chữ số

Câu 15: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài ….cm

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài thi số 1: Sắp xếp:

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 2: Bức tranh bí ẩn:

 Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: 67                  Câu 6: 11

Câu 2: 56                  Câu 7: 60

Câu 3: 70                  Câu 8: 30

Câu 4: 40                  Câu 9: 48

Câu 5: 97                   Câu 10: 42

Câu 11: 20                 Câu 13: 10

Câu 12: 10                 Câu 14: 90

Câu 15: 24