Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018 (Có đáp án) Đề thi giải toán qua mạng lớp 2

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 197
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/12/2017

Giới thiệu

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018 là đề thi Giải Toán trên mạng Internet lớp 2 có đáp án đi kèm. Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2017 - 2018. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết đề thi.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Tính: 9 + 27 = ……...

Câu 2: Tính: 39 + 8 = ……...

Câu 3: Hiệu của 75 và 62 là: ……...

Câu 4: Hiệu của 69 và 6 là: ……...

Câu 5: Tổng của 38 và 26 là: ……...

Câu 6: Trong phép tính: 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là ……...

Câu 7: Trong phép tính: 53 = 76 – 23 thì số trừ là ……...

Câu 8: Trong phép tính: 8 = 79 – 71 thì hiệu là ……...

Câu 9: Cho 35 = ….. + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……...

Câu 10: Cho: 28cm + 39cm > ….. cm + 6dm > 65 cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …..

Câu 11: Cho: 89cm – 7 dm < ….. dm < 3cm + 18cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …..

Câu 12: Từ số 16 đến số 68 có tất cả ……..số.

Câu 13: Từ số 8 đến số 89 có tất cả ……..số.

Câu 14: Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là...

Câu 15: Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là...

Câu 16: Số hạng lớn nhất là số lẻ liền trước số 51, số hạng thứ hai là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy tổng của 2 số là...

Câu 17: Một siêu thị buổi sáng bán được 28 hộp sữa, buổi chiều bán được 17 hộp sữa. Vậy cả hai buổi siêu thị đó bán được ... hộp sữa?

Câu 18. Trong năm nay cô Lan dạy Mỹ thuật ở 2 khối, một tuần cô dạy 16 tiết ở khối 1 và 9 tiết ở khối 2. Vậy một tuần cô Lan dạy.....tiết?

Câu 19: Số hạng thứ nhất là số lẻ liền sau số 27, số hạng thứ hai là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy tổng của 2 số là...

Câu 20: Năm nay 37 tuổi. Vậy 12 năm trước mẹ...tuổi.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN NĂM 2017 – 2018 _ LỚP 2

VÒNG 3 (Mở ngày 26/9/2016)

 

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

60 (16)

36 (11)

12 (3)

33 (10)

72 (17)

49 (14)

80 (18)

41 (12)

15 (5)

8 (1)

50 (15)

44 (13)

28 (9)

14 (4)

19 (7)

86 (19)

97 (20)

18 (6)

20 (8)

10 (2)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018

40 (10)

28 (7)

10 (2)

36 (9)

8 (1)

57 (13)

20 (6)

80 (18)

72 (16)

55 (12)

97 (20)

68 (14)

91 (19)

15 (4)

71 (15)

30 (8)

44 (11)

12 (3)

18 (5)

75 (17)

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Tính: 9 + 27 = ……... 36

Câu 2: Tính: 39 + 8 = ……... 47

Câu 3: Hiệu của 75 và 62 là: ……... 13

Câu 4: Hiệu của 69 và 6 là: ……... 63

Câu 5: Tổng của 38 và 26 là: ……... 64

Câu 6: Trong phép tính: 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là ……... 36

Câu 7: Trong phép tính: 53 = 76 – 23 thì số trừ là ……... 23

Câu 8: Trong phép tính: 8 = 79 – 71 thì hiệu là ……... 8

Câu 9: Cho 35 = ….. + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……... 27

Câu 10: Cho: 28cm + 39cm > ….. cm + 6dm > 65 cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ….. (6)

Câu 11: Cho: 89cm – 7 dm < ….. dm < 3cm + 18cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ….. (2)

Câu 12: Từ số 16 đến số 68 có tất cả ……..số. 53

Câu 13: Từ số 8 đến số 89 có tất cả ……..số. 82

Câu 14: Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là...8

Câu 15: Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là...98

Câu 16: Số hạng lớn nhất là số lẻ liền trước số 51, số hạng thứ hai là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy tổng của 2 số là...57

Câu 17: Một siêu thị buổi sáng bán được 28 hộp sữa, buổi chiều bán được 17 hộp sữa. Vậy cả hai buổi siêu thị đó bán được 45 hộp sữa?

Câu 18. Trong năm nay cô Lan dạy Mỹ thuật ở 2 khối, một tuần cô dạy 16 tiết ở khối 1 và 9 tiết ở khối 2. Vậy một tuần cô Lan dạy 25 tiết?

Câu 19: Số hạng thứ nhất là số lẻ liền sau số 27, số hạng thứ hai là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy tổng của 2 số là 38

Câu 20: Năm nay 37 tuổi. Vậy 12 năm trước mẹ 25 tuổi.