Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2017 - 2018 (Có đáp án) Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 118
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/12/2017

Giới thiệu

Để chuẩn bị cho kì thi Violympic tốt hơn mời các em học sinh cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2017 - 2018. Chúc các em ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài thi số 2: Đập dê

Câu 1: Có ……… hình tròn.

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.

Câu 2: Có ……… hình tròn.

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 5.

Câu 3: Có ……… hình tròn.

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.

Câu 4: Có ……… hình tròn.

a/ 1 b/ 2 c/ 4 d/ 3.

Câu 5: Có ……… hình tròn và hình vuông.

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 6.

Câu 6: Có ……… hình tròn và hình vuông.

a/ 2 b/ 5 c/ 4 d/ 3.

Câu 2: Có ……… hình tròn và hình vuông

a/ 2 b/ 1 c/ 4 d/ 3.