Giấy ủy quyền (cá nhân) mới nhất năm 2018 Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 67 đánh giá
  • Lượt tải 234.957
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 76,7 KB
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Download mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất 2017

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất 2017 hiện nay là một trong những văn bản pháp lý quan trọng, ghi nhận người ủy quyền như giám đốc sẽ ủy quyền cho cá nhân hay nhân viên đi giải quyết công việc đã được quy định rõ trong giấy, hoặc bố mẹ ủy quyền cho con cái, anh, chị, em ủy quyền cho nhau, vv. Người dùng có thể tải mẫu giấy ủy quyền này về miễn phí để sử dụng trong các trường hợp như mẫu giấy ủy quyền công ty TNHH, mẫu giấy ủy quyền cá nhân, mẫu giấy ủy quyền công ty, mẫu giấy ủy quyền của giám đốc, mẫu giấy ủy quyền nhận tiền.

Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người được ủy quyền. Đa số các trường hợp ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:..............................................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................................
Số CMND: ................cấp ngày: ............nơi cấp:...............................................................
Quốc tịch:..........................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:...............................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................
Số CMND: ................cấp ngày: ............nơi cấp:................................................................
Quốc tịch:...........................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
...........................................................................................................................................

IV. CAM KẾT
...........................................................................................................................................

Nhấn Tải về để tải file .Doc về máy.