Mẫu giấy bán, cho tặng xe 2018 Mẫu giấy bán xe gắn máy viết tay mới nhất

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 43 đánh giá
  • Lượt tải 257.444
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 71,7 KB
  • Cập nhật 19/01/2018

Giới thiệu

Mẫu giấy bán xe gắn máy viết tay dành cho cá nhân

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe gắn máy 2017 được sử dụng khi bạn muốn bán xe máy, cho hoặc tặng chiếc xe gắn máy của mình cho một người khác hay cho bạn bè, người thân. Mẫu giấy bán xe máy mới nhất này được sử dụng rộng rãi với những ghi chú đầy đủ trong nội dung sẽ giúp bạn tránh được các rắc rối sau này.

CỘNG HOÀ XàHỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE

Tên chủ xe:........................................................................................................................

Nơi  thường trú:.................................................................................................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................

Có chiếc xe Nhãn hiệu:......................................................................................................

Số loại, Loại xe, Màu sơn:..................................................................................................

Số máy, Số khung:..............................................................................................................

Đăng ký tại, Biển số đăng ký:..............................................................................................

Nay bán, cho, tặng xe này cho:...........................................................................................

Nơi thường trú:....................................................................................................................

Số điện thoại:.......................................................................................................................

Đã giao xe và các giấy tờ gồm:...........................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề nghị Công an sang tên:..................................................................................................

Làm thủ tục:.........................................................................................................................

                                                                                                 ……………, ngày…..tháng….năm…….

Chứng nhận của UBND Phường, Xã                                Chủ bán, cho, tặng

                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 Nếu xe cơ quan thì phải ghi rõ chức danh người ký và đóng dấu

 

DÁN BẢN CHÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

Số khung

Số máy

   

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết